Hvorfor ler vi?

Når man tenker på humor, tenker man på forhåpentligvis det som er enderesultatet av at noe morsomt skjer, man ler. Men er det slik at vi alltid kun ler når noe morsomt skjer? Og hva er det som egentlig gjør at vi bryter ut i latter?

Det er gjort en god del forskning på området, og her viser man til at det å le ikke nødvendigvis kun skjer i sammenheng med at noen sier noe morsomt, eller at en morsom situasjon oppstår. Faktisk er det en undersøkelse som undersøkte når opphavet til at folk brøt ut i latter. Av 1200 slike “lattersitusjoner” var faktisk bare 10 til 20 prosent fra at noen sa noe morsomt. Det står gjerne stikk i strid med hva vi normalt tenker om hvorfor vi ler.

Latter kan bety mange ting
At en person bryter ut i latter man bety mange ting. Det kan være alt fra å signalisere at noe er morsomt, til hån og i noen tilfeller for å få utløp for sorg. Det som imidlertid er er kjensgjerning for de fleste tilfeller av latter, gjerne foruten de situasjoner de er brukt negativt rettet mot en person, er at det som regel gjør person og menneskene rundt mer avslappet. Man sier ofte at latter er smittsomt, og hvem har vel ikke opplevd å bryte ut i latter bare på grunn av at en annen person rundt deg gjør det. For mennesker opp gjennom tidende, kan latter derfor ha vært en viktig måte å holde en gruppe samlet på og knytte sterkere bånd sammen. At en trives med de en har rundt seg er viktig for at en gruppe skal fungere skikkelig sammen. Noe som var enda viktigere for utviklingen av homo sapiens. Så latter kan derfor rett og slett ha vært et viktig virkemiddel for å holde gruppen samlet på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>